Praznjenje in čiščenje greznic in kanalizacije,

 • čistilnih naprav,
 • biodiskov,
 • raznih črpališč,
 • lovilcev maščob - ob končanem delu prejmete evidenčni list o ravnanju z odpadki,
 • ponikalnic,
 • peskokopov,
 • WC kabin,
 • javnih ali fekalnih kanalizacij,
 • meteornih kanalov,
 • hišnih odtokov (kopalnice, toaletni prostori),
 • podcestnih propustov,
 • podcestnih prebojev,
 • vertikalnih cevi v večstanovanjskih hišah (blokih).

 

Z dodatno čisto vodo iz cisterne na tovornjaku in z visokotlačnim curkom izpiramo, odmašimo, ter dodobra očistimo:

 • gošče, ki so oprijete na steno dotočnih in odtočnih cevi,
 • greznice oz. rezevorarje, ki jim spremenimo namembnost (npr.: opuščeno greznico po priklopu na javno kanalizacijo uporabite kot rezervoar meteornih voda).

 

V primeru čiščenja kanalizacije ali greznice se ob vrtanju lahko črpajo tudi usedline iz kanalov (pesek, mulj, zamaški ali obloge), ki se nabirajo na ceveh. Z uporabo  tehnike ločimo vodo od odpadka, zato se na deponijo odpeljejo samo usedline.

Odpadki se odpeljejo na primerno neoporečno mesto (deponijo) glede na vrsto odpadka.

 

Izvajamo tudi visokotlačno odmaševanje, izpiranje in izčrpavanje:

 • meteornih kanalov,
 • hišnih odtokov (kopalnice, toaletni prostori, sanitarije),
 • podcestnih prepustov,
 • podcestnih prebojev,
 • vertikalnih, horizontalnih cevovodov ter revizijskih jaškov v hišah, blokih, hotelih, restavracijah, industrijskih objektih, javnih ustanovah (vrtci, šole, zdravstveni domovi, domovi za ostarele,..),
 • visokotlačno čiščenje novo izgrajene kanalizacije pred prevzemom v obratovanje,
 • gostinsko - kuhinjskih cevi,
 • lovilcev maščob

 

 

Zaupali so nam

Naročniki