Dobava in postavitev čistilnih naprav, ponikalnic in lovilcev maščob

Odpadne vode prenašajo veliko količino nevarnih snovi za naravno okolje (pesek, plavajoče odplake, ostanki pralnih sredstev, bakterije, ostanki masti in olj, itd.), zato je pomembno da očistimo vodo do te mere, da ni več škodljiva za okolje.

 

→ Čistilne naprava

 

→ Izdelava ponikalnic

 

→ Lovilci maščobnih olj

 

 

Čistilne naprave

Iščete trajno, zanesljivo in varčno rešitev za odpadne vode iz gospodinjstev, počitniških hišic, planinskih domov ali drugih podobnih objektov? Potem so čistilne naprave prava rešitev za vas.

 

Naše podjetje nudi celovito izvedbo, ki vključuje

 • pregled in oceno terena ter svetovanje najprimernejše Čistilne naprave,
 • praznjenje in visokotlačno pranje obstoječih greznic ter odvoz odplak na Čistilno napravo,
 • priprava terena (izkop gradbene jame, odvoz in deponija odpadnega materiala),
 • dostavo in vgradnjo čistilne naprave z vsemi potrebnimi cevnimi priključki,
 • pripravo krmilne naprave za opravljanje čistilne naprave,
 • zasutje in vzpostavitev terena v prvotno stanje oziroma po dogovoru in
 • izdelavo ponikalnega sistema

 

Prednost naše tehnologije je priklop nove cevi na obstoječo z impregniranimi vlakni, ki zagotovijo vodotesnost in gladkost (manjša možnost zamašitve). S to tehniko nudimo celotno prenovo cevovodov brez prekopa.

 

Lahko kupite napravo pri nas ali pa vam jo lahko samo vgradimo.

 

Ponujamo pa tudi možnost sklenitve servisne pogodbe.

 

1. Priprava terena

2. Vgradnja čistilne naprave

3. Zasutje terena

Mala biološka čistilna naprava AQUAmax®

Biološka čistilna naprava AQUAmax® 

Razvili so jo strokovnjaki v sodelovanju z enim od vodilnih nemških podjetij na področju čistilnih sistemov za biološke čistilne naprave – s podjetjem ATB. Popolnoma biološka čistilna naprava, ki deluje na principu reguliranega vpihovanja kisika (aeracije). Primerne so za vsa gospodinjstva in objekte (hiše, stanovanjska naselja, gospodarske, kmetijske in industrijske obrate, hotelske, počitniške in športne komplekse, restavracije, šole, bolnišnice, planinske koče ipd.), ki še niso priključeni na kanalizacijsko omrežje. Učinkovito in na naravi prijazen način povsem očisti tudi več kot 150l odpadnih voda iz gospodinjstva na osebo – brez dodajanja kemičnih in bioloških preparatov.

ČN3 ČN4 ČN6 ČN8 ČN12
ČN3 ČN4 ČN6 ČN8 ČN12

Prednosti:

 • ZNATEN PRIHRANEK - zaradi cenejšega prevoza, vgradnje, vzdrževanja, praznjenja in porabe električne energije - tudi do 1.000 EUR prihranka v prvih treh letih od nakupa čistilne naprave.
 • ZANESLJIVO DELOVANJE – neslišno in povsem avtomatizirano - brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ali dodajanja bioloških in kemičnih preparatov – njeno delovanje lahko opcijsko nadzorujete tudi preko svojega mobilnega telefona.
 • PREVERJENA REŠITEV – vrhunski nemški čistilni tehnologiji zaupa kar 60.000 zadovoljnih kupcev po vsem svetu.
 • DELUJE TUDI V VAŠI ODSOTNOSTI - ponoči in ko ste v službi ali na dopustu čistilna naprava AQUAmax® samodejno preklopi na varčevalni način delovanja in se ob povečanem dotoku avtomatsko vrne nazaj v normalno delovanje.
 • ZAJAMČENA KAKOVOST in VARNOST NAKUPA - 50 letna pričakovana življenjska doba podzemnega ohišja čistilne naprave in 2 leti garancije na vse tehnične dele, vsi potrebni mednarodni certifikati in CE oznaka, certifikat kakovosti ISO 9001:2008.
 • MINIMALEN VIZUALNI VPLIV zaradi celotne podzemne vgradnje
 • BREZ NEPRIJETNIH VONJAV

Biološka čistilna naprava PUROO ELEMENTS

Biološka čistilna naprava PUROO ELEMENTS 

Razvili so jih strokovnjaki v sodelovanju z enim od vodilnih nemških podjetij na področju čistilnih sistemov za biološke čistilne naprave - s podjetjem ATB.
 Popolni biološki čistilni napravi, ki delujeta na principu reguliranega vpihovanja kisika (aeracije).
 Za gospodinjstva in objekte (hiše, stanovanjska naselja, gospodarski, kmetijski in industrijski obrate, hotelski, počitniški in športni kompleksi, restavracije, šole, bolnišnice, planinske koče ipd.), kateri še niso priključeni na kanalizacijsko omrežje.
 Učinkovit in naravi prijazen način povsem očisti tudi več kot 150 l odpadnih voda iz gospodinjstva na osebo - brez dodajanja kemičnih in bioloških preparatov.

tl_files/galerija/Bioloska cistilna naprava PUROO ELEMENTS .jpg tl_files/storitve/4/New folder/Manjsa cistilna naprava.jpg tl_files/storitve/4/New folder/Vecja-cistilna-naprava.jpg
Biološka čistilna naprava PUROO ELEMENTS
Manjša čistilna naprava
Večja čistilna naprava

Prednosti:

 • ZNATEN PRIHRANEK - zaradi cenejšega prevoza, vgradnje, vzdrževanja, praznjenja in porabe električne energije - tudi do 1.000 EUR prihranka v prvih 3 letih od nakupa čistilne naprave.
 • ZANESLJIVO DELOVANJE – neslišno in povsem avtomatizirano - brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ali dodajanja bioloških in kemičnih preparatov – njeno delovanje lahko opcijsko nadzorujete tudi preko svojega mobilnega telefona.
 • PREVERJENA REŠITEV – vrhunski nemški čistilni tehnologiji zaupa kar 60.000 zadovoljnih kupcev po vsem svetu.
 • DELUJE TUDI V VAŠI ODSOTNOSTI - ponoči in ko ste v službi ali na dopustu čistilna naprava AQUAmax® samodejno preklopi na varčevalni način delovanja in se ob povečanem dotoku avtomatsko vrne nazaj v normalno delovanje.
 • ZAJAMČENA KAKOVOST in VARNOST NAKUPA - 50 letna pričakovana življenjska doba podzemnega ohišja čistilne naprave in 2 leti garancije na vse tehnične dele. Vsi potrebni mednarodni certifikati in CE oznaka, certifikat kakovosti ISO 9001:2008.
 • MINIMALEN VIZUALNI VPLIV zaradi celotne podzemne vgradnje.
 • BREZ NEPRIJETNIH VONJAV

 

 

Pasivna čistilna naprava

Pasivna čistilna naprava – Septodifuser®

Pasivna čistilna naprava deluje brez strojnih delov in za svoje delovanje ne potrebuje elektrike. Zaradi svoje specifične zasnove ji ni potrebno dovajati aktivnega blata. Čistilna sposobnost naprave ne preneha tudi v primeru, če naprava več mesecev ne dobi svežega blata.

 

Zaradi teh lastnosti je primerna tudi za počitniške hiše.

 

V primerjavi z biološko čistilno napravo, pasivna čistilna naprava potebuje dodaten prostor za vgradnjo čistilnih modulov (1,7m2 površine za 1 osebo). Površina vkopanih čistilnih modulov je pohodna.

 

Sestavni deli pasivne čistilne naprave so:

- Usedalnik,

- Pulzni jašek,

- Filtrirno polje sestavljeno iz čistilnih modulov in peska,

- Revizijski jašek,

- Zbiralni / vzorčevalni jašek.

 

Rastlinska čistilna naprava

Rastlinska® čistilna naprava

Rastlinska čistilna naprava deluje po principu fizikalno - kemičnih in bioloških procesov. Med njimi glavno vlogo odigrajo bakterije (približno 80 %) in rastline (približno 20 %). Tehnološko gledano, čiščenje poteka tako, da onesnažena voda iz hiše priteče v več prekatni usedalnik, od koder se preko pulznega jaška dovaja na rastlinsko čistilno napravo. Glavni delež prispevajo bakterije, ki živijo na koreninah ali med njimi. Rastline uvajajo v substrat kisik in tako ustvarjajo aerobne cone, med katerimi se nahajajo anaerobne cone. V tako mozaično razporejenih področjih prihaja do razgradnje snovi v odpadni vodi in vgrajevanja v mikrobno biomaso.

Prečiščeno vodo se na koncu izpušča v okolje, uporabnik pa je oproščen 90 % stroškov okoljskih dajatev.

 

Osnovni procesi v rastlinski ČN:

- Absorbcija,

- Mineralizacija,

- Aerobna in anaerobna razgradnja.

Ponikalni sistemi

Ponikalni sistemi služijo odvodnjavanju odpadne vode iz čistilne naprave ali ponikanju meteorne vode. Padavinska voda se zbira v ponikalnih sistemih, izdelanih iz betonske perforirane (naluknjane) cevi ali iz PVC tunelov ter nato preko lukenj odteka v okoliško zemljino.

 

Nabava in vgradnja lovilcev maščob, olj

 

So stranski produkt vaše storitve ali proizvodnje maščobe oziroma je na območju dejavnosti možnost razlitja ogljikovodikov?

 

V tem primeru si morate zagotoviti lovilec maščob.

 

Lovilci ločujejo padavinske vode od lahkih tekočin v obliki goriv in olj po principu težnosti.
Dobavimo in vgradimo lovilce primerne za gostinske obrate, ustanove z večjimi kuhinjami, klavnice, mehanične in vulkanizerske  delavnice, večja parkirišče, bencinske črpalke, itn.

Za preprečevanje okvar lovilca maščob je potrebno periodično čiščenje le-teh.

 

Ponujamo:

 • nabavo in vgradnjo lovilcev maščob
 • strokovno vzdrževanje lovilcev maščob (praznjenje in čiščenje)
 • svetovanje

 

Storitev vzdrževanja obsega meritev obremenitve z maščobami, praznjenje ter visokotlačno čiščenje. Maščobe odpeljemo na čistilno napravo ter izdamo evidenčni list odpadkov.

 

Lovilec maščob

Je naprava namenjena zadrževanju in odstranjevanju proizvodnih maščob, masti in ostalih plavajočih snovi v gostinskih obratih, ustanovah z večjimi kuhinjami, klavnicah, itd.

 

Lovilec olj

Je naprava, ki preprečuje da bi olje, bencin, plinsko in kurilno olje ter ostale plavajoče snovi v bencinskih servisih, avtopralnicah, mehaničnih in vulkanizerskih delavnicah, na parkiriščih itd. odtekale v naravo.

Lovilci so lahko prosto stoječe posode ali vkopane na povozne ali nepovozne površine. Pokrovi lovilcev morajo biti dostopni za praznjenje in servisiranje. Lovilci torej ločujejo padavinske vode od lahkih tekočin v obliki goriv in olj po principu težnosti.

 

Za preprečevanje okvar lovilca maščob je potrebno periodično čiščenje le-teh.

 

Storitve

 • nabavo in vgradnjo lovilcev maščob,
 • strokovno vzdrževanje lovilcev maščob (periodično visokotlačno čiščenje, praznjenje in deponija na čistilno napravo, skupaj z izdajo evidenčnega lista) in
 • svetovanje (pregled in oceno terena ter svetovanje najprimernejšega lovilca)

 

Zaupali so nam

Naročniki