O podjetju

Vsak objekt potrebuje preventivno in interventno oskrbo kanalizacij in greznic, meteornih cevi, odtočnih cevi, lovilcev maščob, ter odvoz odplak.


Podjetje Mežan, komunalne storitve, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1997. Že več let se ukvarjamo z rednim vzdrževanjem in čiščenjem kanalizacij in greznic.

S sodobno tehnologijo preprečujemo večje okvare in tako lastnikom prihranimo draga in zamudna popravila sistemov.

 

Poleg preventivnih ukrepov izvajamo tudi intervencijo, kjer nas odlikujejo:

 • nenehna dosegljivost dežurne ekipe, za nujne primere tudi v nočnih urah, nedeljah, ter praznikih
 • kratek odzivni čas
 • kakovostne in celovite storitve
 • najnovejša vrhunska oprema


Ker smo ekološko osveščeno podjetje, pri svojem delu uporabljamo okolju prijazne čistilne metode in tehnologije.

Ponudba storitev

 • Čiščenje kanalizacij in greznic
 • Čiščenje WC-jev in manjših odtočnih cevi
 • Čiščenje lovilcev maščob in izdaja evidenčnih listov
 • Čiščenje večjih kanalizacijskih in meteornih cevnih sistemov
 • TV snemanje odtočnih cevi
 • Sanacija brez prekopa – hitro in stroškovno učinkovito
 • Rezkanje tujkov v cevnih sistemih
 • Preizkus tesnosti cevi
 • Izdelava kanalizacijskih priključkov
 • Vgradnja hišnih čistilnih naprav in črpališč

 

Kakovost

Zaradi raznovrstne opreme in strogo namenske tehnologije, težje dostopna mesta za nas niso ovira.
Z visokotlačnim sistemom nudimo tudi izpiranje z velikim pretokom vode.
Vse odplake odpeljemo na neoporečna mesta in izdamo potrjen evidenčni list o ravnanju z odplakami.
Lahko opravimo tudi TV pregled in na podlagi tega pripravimo DVD posnetke in poročilo.
V primeru poškodovane kanalizacije lahko hitro in učinkovito lociramo počeno cev ter jo saniramo. Ta sistem je tudi stroškovno učinkovit.
Izvajamo tudi rezkanje raznih tujkov v cevi (npr. beton, korenine) in pa tesnost kanalizacije.

Zaupali so nam

Naročniki