Pregledi s kamero in preizkusi tesnosti

Za pregledovanje in snemanje kanalov (cevi) imamo na razpolago več vrst samohodnih in potisnih kamer, s katerimi izvajamo preglede:

 

  • javnih kanalizacij,
  • novo izgrajenih kanalizacijskih cevovodov pred prevzemom v obratovanje,
  • meteornih kanalov,
  • hišnih odtočnih cevi,
  • vertikalnih cevi v večstanovanjskih hišah (blokih),
  • vseh vrst odtočnih cevi,
  • iskanje mest puščanj in stanja cevi.

 

Pregledujemo lahko cevovode premera od ø 30 do ø 1000 mm.

 

Vsi podatki se shranjujejo in arhivirajo kot video zapis z opisom, katere vam lahko posredujemo na zgoščenki (CD-ju), ali prenesemo na USB ključ.

 

 

Razpoložljiva oprema in prikaz snemanja s samohodno kamero

Preizkus tesnosti kanalizacijskega sistema

V veliki skrbi, da ohranimo našo naravo čisto tudi našim prihodnjim rodovom, je potrebno poskrbeti za tesnost kanalizacijskega sistema v celoti, da se odplake resnično dostavijo, na njim določeno mesto v čistilnih napravah.

 

Preizkuse tesnosti izvajamo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1610. Preizkuse izvajamo tako z zrakom kot z vodo in sicer:

  • preizkus tesnosti kanalizacijskih vodov,
  • preizkus tesnosti jaškov,
  • preizkus tesnosti greznic, rezervoarjev,....

 

V kolikor je to potrebno, lahko izvedemo tlačno trdnostni preizkus položenega cevovoda.

 

 

Zaupali so nam

Naročniki