Dobava in vgradnja lovilcev maščob in ponikalnih sistemov

Tradicija, odzivnost in kakovost

Nabava in vgradnja lovilcev maščob, olj

So stranski produkt vaše storitve ali proizvodnje maščobe oziroma je na območju dejavnosti možnost razlitja ogljikovodikov?
V tem primeru si morate zagotoviti lovilec maščob.
Lovilci ločujejo padavinske vode od lahkih tekočin v obliki goriv in olj po principu težnosti.
Dobavimo in vgradimo lovilce primerne za gostinske obrate, ustanove z večjimi kuhinjami, klavnice, mehanične in vulkanizerske delavnice, večja parkirišče, bencinske črpalke, itn.
Za preprečevanje okvar lovilca maščob je potrebno periodično čiščenje le-teh.

Ponujamo:
  • nabavo in vgradnjo lovilcev maščob
  • strokovno vzdrževanje lovilcev maščob (praznjenje in čiščenje)
  • svetovanje

Storitev vzdrževanja obsega meritev obremenitve z maščobami, praznjenje ter visokotlačno čiščenje. Maščobe odpeljemo na čistilno napravo ter izdamo evidenčni list odpadkov.

Lovilec maščob

Je naprava namenjena zadrževanju in odstranjevanju proizvodnih maščob, masti in ostalih plavajočih snovi v gostinskih obratih, ustanovah z večjimi kuhinjami, klavnicah, itd.

Lovilec olj

Je naprava, ki preprečuje da bi olje, bencin, plinsko in kurilno olje ter ostale plavajoče snovi v bencinskih servisih, avtopralnicah, mehaničnih in vulkanizerskih delavnicah, na parkiriščih itd. odtekale v naravo.
Lovilci so lahko prosto stoječe posode ali vkopane na povozne ali nepovozne površine. Pokrovi lovilcev morajo biti dostopni za praznjenje in servisiranje. Lovilci torej ločujejo padavinske vode od lahkih tekočin v obliki goriv in olj po principu težnosti.
Za preprečevanje okvar lovilca maščob je potrebno periodično čiščenje le-teh.

Storitve
  • nabavo in vgradnjo lovilcev maščob,
  • strokovno vzdrževanje lovilcev maščob (periodično visokotlačno čiščenje, praznjenje in deponija na čistilno napravo, skupaj z izdajo evidenčnega lista)
  • svetovanje (pregled in oceno terena ter svetovanje najprimernejšega lovilca)

Ponikalni sistemi

Ponikalni sistemi služijo odvodnjavanju odpadne vode iz čistilne naprave ali ponikanju meteorne vode. Padavinska voda se zbira v ponikalnih sistemih, izdelanih iz betonske perforirane (naluknjane) cevi ali iz PVC tunelov ter nato preko lukenj odteka v okoliško zemljino.