Storitve

Tradicija, odzivnost in kakovost

Visokotlačno čiščenje kanalizacij, odtočnih cevi in jaškov ter greznic

Visokotlačno čiščenje, odmaševanje, izpiranje in izčrpavanje kanalizacijskih in odtočnih cevi ter jaškov se izvaja za odstranjevanje oblog, katere se nabirajo na stenah cevi in jaškov, ter peska, mulja.

Področja storitve.

 • javne kanalizacije,
 • vertikalni, horizontalni cevovodi ter revizijski jaški v hišah, blokih, hotelih, restavracijah, industrijskih objektih, javnih ustanovah (vrtci, šole, zdravstveni domovi, domovi za ostarele, itd.),
 • hišni odtoki (kopalnice, toaletni prostori, sanitarije),
 • gostinsko - kuhinjske cevi,
 • meteorni kanali,
 • podcestni prepusti in preboji,
 • novo izgrajene kanalizacije pred prevzemom v obratovanje,
 • avtopralnice,
 • čiščenje in vzdrževanje črpališč.
Z dodatno čisto vodo iz cisterne na tovornjaku in z visokotlačnim curkom izpiramo, odmašimo, ter dodobra očistimo:
 • gošče, ki so oprijete na steno dotočnih in odtočnih cevi,
 • greznice oz. rezevorarje, ki jim spremenimo namembnost (npr.: opuščeno greznico po priklopu na javno kanalizacijo uporabite kot rezervoar meteornih voda).

V primeru čiščenja kanalizacije ali greznice se ob vrtanju lahko črpajo tudi usedline iz kanalov (pesek, mulj, zamaški ali obloge), ki se nabirajo na ceveh. Z uporabo tehnike ločimo vodo od odpadka, zato se na deponijo odpeljejo samo usedline. Odpadki se odpeljejo na primerno neoporečno mesto (deponijo) glede na vrsto odpadka.

Praznjenje greznic, ponikalnic in čistilnih naprav

Praznjenje zbirne greznic in črpališča


Izvajamo tudi visokotlačno odmaševanje, izpiranje in izčrpavanje:
 • meteornih kanalov,
 • hišnih odtokov (kopalnice, toaletni prostori, sanitarije),
 • podcestnih prepustov,
 • podcestnih prebojev,
 • vertikalnih, horizontalnih cevovodov ter revizijskih jaškov v hišah, blokih, hotelih, restavracijah, industrijskih objektih, javnih ustanovah (vrtci, šole, zdravstveni domovi, domovi za ostarele,..),
 • visokotlačno čiščenje novo izgrajene kanalizacije pred prevzemom v obratovanje,
 • gostinsko - kuhinjskih cevi,
 • lovilcev maščob

Praznjenje lovilcev maščob in olj


Za nemoteno delovanje lovilca maščob ali olj je potrebno periodično čiščenje in praznjenje le-teh.

 • strokovno vzdrževanje lovilcev maščob in olj - praznjenje in čiščenje,
 • odvoz odpadkov na ustrezno ČN (uničenje),
Ponujamo:
 • izdaja evidenčnega lista pošiljke odpadkov elektronsko vpisanega v bazo podatkov ARSO,
 • svetovanje.