Izdelava kanalizacijskih priključkov in črpališč

Tradicija, odzivnost in kakovost

Izdelava kanalizacijskih priključkov in črpališč

 • Priklop na javno omrežje
 • Fekalna črpališča
 • Črpališča za odpadne vode

Naše podjetje nudi celovito izvedbo kanalizacijskih priključkov, ki vključuje pregled in oceno ter svetovanje najprimernejšega načina izvedbe. Poskrbimo da so dela izvedena kvalitetno in strokovno ter v najkrajšem možnem času.

Izdelava novega kanalizacijskega priključka na javni kanal z izkopom

 • Priprava terena (strojni izkop kanala ali gradbene jame, prevozi materialov do naročnika, odvoz izkopnih materialov, ruševin…vključno z deponijo),
 • Izdelava peščene posteljice in polaganje cevi,
 • Priklop na objekt in javni kanal,
 • Obsutje s finim peskom, zasutje in postavitev terena v prvotno stanje oz. po dogovoru.
Priprava terena
Priklop na objekt
Zasutje z peskom ali po želji stranke

Za gospodinjstva, kakor tudi za podjetja, naše podjetje nudi

 • izdelavo novega kanalizacijskega priključka na javni kanal z izkopom,
 • obnovo obstoječega kanalizacijskega priključka z impregniranimi vlakni brez prekopa,
 • obnovo jaškov in muld s PVC prevleko,
 • kompletno izdelavo fekalnih črpališč in priklop na kanal.
 
Zaupajte delo strokovnjakom z dolgoletnim izkušnjam.

Izdelava fekalnih črpališč in priklop na kanalizacijo

Kadar je objekt na nižji točki od kanalizacijskega omrežja, zaradi oddaljenosti ali premajhnega padca, je potrebno odpadne vode prečrpati na raven kanalizacijskega omrežja preko črpališča.
Hišna črpališča

Hišna črpališča so primerna za prečrpavanje odpadne vode iz vseh vrst objektov kot so enodružinske hiše, poslovni objekti, kmetije, gospodarski objekti, počitniške hiše, itd. Vgrajujejo se lahko v zelenico, povozne površine ali v kletne prostore.

Delovanje:

Ko odpadne vode objektov, katere se zbirajo v jašku preko dotočne cevi, dosežejo določen nivo oz. količino se vklopi črpalka, ki jo prečrpa naprej v kanalizacijski sistem. Črpalka se po prečrpavanju oz. ko nivo odpadne vode pade pod določeno višino, izklop. Proti povratni ventil na tlačnem cevovodu preprečuje, da bi prečrpana voda v tlačnem cevovodu stekla nazaj v jašek.

V črpališču je ena ali dve črpalki, ki se vklapljata izmenično ter v primeru okvare ene črpalke druga zagotovi nemoteno delovanje črpališča.

Črpališča so opremljena z revizijsko odprtino in pokrita s pokrovom, skozi katerega lahko spremljamo delovanje in izvajamo morebitna vzdrževalna dela.

Delovanje črpališča je popolnoma samodejno, za kar skrbi krmilna omarica in tehnološka oprema v črpališču.
Sestavni deli črpališč:

 • Vodotesni jašek,
 • Potopna centrifugalna črpalka,
 • Krmilna omarica z alarmom,
 • Nivojska stikala,
 • Proti povratni in zaporni ventil,
 • Priključek za dotok tlačnega cevovoda in pokrova
Hišno črpališče
Črpališče
Sestavni deli črpališča

Izdelava fekalnih črpališč in priklop na kanalizacijo

Črpališča za odpadne vode

Črpališče za odpadno vodo je zbiralnik s črpalko, ki »sivo vodo« (vode brez vonja iz kopalne kadi, umivalnika, pomivalnega korita, itd.) preko tlačnega voda s pentljo dvigne na potrebno raven oz. potrebno višino in tako izenači višinsko razliko ter zagotovi stalni dotok.

Delovanje

Odpadne vode se skozi dotočno kanalsko cev stekajo v spodnji del jaška, imenovan črpalna komora. Ko nivo v črpalni komori doseže določeno višino, se potopna črpalka samostojno vklopi s pomočjo plovca ki nato prečrpa odpadno vodo z naravnim padcem v kanalizacijo. Črpalka se po prečrpavanju oz. ko nivo odpadne vode pade pod določeno višino, izklop. Črpalke vklopijo in izklopijo nivojska stikala oziroma ustrezni senzorji. V črpališču sta vedno dve črpalki, tako da je v primeru okvare ene črpalke še vedno zagotovljeno nemoteno delovanje črpališča. Tlačni vod je opremljen s proti povratnima ventiloma, ki preprečujeta vračanje vode iz tlačnega cevovoda v črpališče.

Sestavni deli črpališč
 • Vodotesni jašek,
 • potopna centrifugalna črpalka,
 • krmilna omarica z alarmom,
 • nivojska stikala,
 • proti povratni in zaporni ventil,
 • priključek za dotok tlačnega cevovoda in pokrova.
Črpalka za odpadno vodo
Črpalka WILO