Pregledi s kamero

Tradicija, odzivnost in kakovost

Pregledi s kamero


Za pregledovanje in snemanje kanalov (cevi) imamo na razpolago več vrst samohodnih in potisnih kamer, s katerimi izvajamo preglede:
 • javnih kanalizacij,
 • novo izgrajenih kanalizacijskih cevovodov pred prevzemom v obratovanje,
 • meteornih kanalov,
 • hišnih odtočnih cevi,
 • vertikalnih cevi v večstanovanjskih hišah (blokih),
 • vseh vrst odtočnih cevi,
 • iskanje mest puščanj in stanja cevi.
  • Pregledujemo lahko cevovode premera od ø 30 do ø 1000 mm.

   Vsi podatki se shranjujejo in arhivirajo kot video zapis z opisom, katere vam lahko posredujemo na zgoščenki (CD-ju), ali prenesemo na USB ključ.