Pregledi s kamero in preizkusi tesnosti

Tradicija, odzivnost in kakovost

Pregledi s kamero


Za pregledovanje in snemanje kanalov (cevi) imamo na razpolago več vrst samohodnih in potisnih kamer, s katerimi izvajamo preglede:
 • javnih kanalizacij,
 • novo izgrajenih kanalizacijskih cevovodov pred prevzemom v obratovanje,
 • meteornih kanalov,
 • hišnih odtočnih cevi,
 • vertikalnih cevi v večstanovanjskih hišah (blokih),
 • vseh vrst odtočnih cevi,
 • iskanje mest puščanj in stanja cevi.
  • Pregledujemo lahko cevovode premera od ø 30 do ø 1000 mm.

   Vsi podatki se shranjujejo in arhivirajo kot video zapis z opisom, katere vam lahko posredujemo na zgoščenki (CD-ju), ali prenesemo na USB ključ.

Preizkus tesnosti kanalizacijskega sistema


V veliki skrbi, da ohranimo našo naravo čisto tudi našim prihodnjim rodovom, je potrebno poskrbeti za tesnost kanalizacijskega sistema v celoti, da se odplake resnično dostavijo, na njim določeno mesto v čistilnih napravah.
Preizkuse tesnosti izvajamo v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1610. Preizkuse izvajamo tako z zrakom kot z vodo in sicer:
 • preizkus tesnosti kanalizacijskih vodov,
 • preizkus tesnosti jaškov,
 • preizkus tesnosti greznic, rezervoarjev,....

V kolikor je to potrebno, lahko izvedemo tlačno trdnostni preizkus položenega cevovoda.

Primer potrdila preizkusa testnosti cevi (148.6 kB)