O podjetju

Ker smo ekološko osveščeno podjetje, pri svojem delu uporabljamo okolju prijazne čistilne metode in tehnologije.

Poleg preventivnih ukrepov izvajamo tudi intervencijo, kjer nas odlikujejo:

 • nenehna dosegljivost dežurne ekipe, za nujne primere tudi v nočnih urah, nedeljah, ter praznikih
 • kratek odzivni čas
 • kakovostne in celovite storitve
 • najnovejša vrhunska oprema

Kakovost

Zaradi raznovrstne opreme in strogo namenske tehnologije, težje dostopna mesta za nas niso ovira. Z visokotlačnim sistemom nudimo tudi izpiranje z velikim pretokom vode. Vse odplake odpeljemo na neoporečna mesta in izdamo potrjen evidenčni list o ravnanju z odplakami.

Lahko opravimo tudi TV pregled in na podlagi tega pripravimo DVD posnetke in poročilo. V primeru poškodovane kanalizacije lahko hitro in učinkovito lociramo počeno cev ter jo saniramo. Ta sistem je tudi stroškovno učinkovit. Izvajamo tudi rezkanje raznih tujkov v cevi (npr. beton, korenine) in pa tesnost kanalizacije.

Ponudba storitev

 • Čiščenje kanalizacij in greznic
 • Čiščenje WC-jev in manjših odtočnih cevi
 • Čiščenje lovilcev maščob in izdaja evidenčnih listov
 • Čiščenje večjih kanalizacijskih in meteornih cevnih sistemov
 • TV snemanje odtočnih cevi
 • Sanacija brez prekopa – hitro in stroškovno učinkovito
 • Rezkanje tujkov v cevnih sistemih
 • Preizkus tesnosti cevi
 • Izdelava kanalizacijskih priključkov
 • Vgradnja hišnih čistilnih naprav in črpališč