Sanacija kanalizacije brez prekopa in obnova jaškov

Tradicija, odzivnost in kakovost

Sanacija kanalizacije brez prekopa

Sanacija dotrajane kanalizacije še nikoli ni bila tako nemoteča in hitra!

Včasih je bila že sama misel na to, da je potrebno izvesti sanacijo kanalizacije, izredno težka, kaj šele potem sprejeti takšno odločitev in jo tudi realizirati... Danes lahko z uporabo sodobne tehnologije izvedemo sanacijo kanalizacije brez prekopa. S tem načinom se izognemo dodatnim stroškom, ki nastanejo ob izkopu dotrajane kanalizacije in vzpostavljanju nazaj v prvotno stanje. Metoda predstavlja idealno rešitev, kadar je potrebno izvajati sanacijo kanalizacije v:
 • bolnišnicah,
 • zdravstvenih domovih,
 • šolah,
 • vrtcih,
 • domovih za ostarele,
 • hotelih
 • ostalih javnih zgradbah,
 • individualnih hišah...
Prednosti te metode v primerjavi s klasično metodo s prekopom so naslednje:
 • praktično nobenega rušenja,
 • veliko manj prahu,
 • neprimerno manjše emisije hrupa ob sanaciji,
 • sanacija je hitreje zaključena

Linijska sanacija


Izvajamo jo na daljših poškodovanih odsekih cevi. Uporabimo cevno tkanino, ki se impregnira - prepoji, z umetnimi smolami. Tako prepojeno tkanino navijemo v navijalni boben, začetni del tkanine se zaviha navznoter. Preko bobna spustimo v tkanino stisnjen zrak, ki jo potiska po cevi in jo stisne ob cev, katero nameravamo sanirati. Ko se v tkanini smola strdi, dobimo novo cev znotraj stare.Če imamo na novi cevi priključek, le - tega izrežemo z robotom in na tem mestu izvedemo točkovno sanacijo s klobukom.
1prej2potem
3prej4potem

Linijska sanacija kanalizacije brez prekopa


Pred izvedbo sanacije, se kanalizacijski vod temeljito očisti z visokotlačnim vodnim curkom in pregleda z video kamero. Na podlagi rezultatov pregleda se določijo lokacije in obseg poškodb. V kolikor gre za posamezne poškodbe, se odločimo za točkovne sanacije, v kolikor je celoten vod poškodovan v večjem obsegu (prisotna poroznost starih betonskih ali jeklenih cevi,..) pa pristopimo k linijski sanaciji celotnega poškodovanega dela kanalizacije.
Pregled zajema vse jaške in priključke na kanlizacijskem vodu, po potrebi se sanacija izvede tudi na teh delih.
Po opravljeni sanaciji, kanalizacijskemu vodu preverimo tesnost, v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1610 z zrakom, ter opravimo ponoven video pregled.

Na našo kakovostno izvedbo del dajemo garancijo, proizvajalec pa nudi dolgoletno garancijo na material!

Točkovna sanacija


Se izvaja tam, kjer je poškodba locirana na eno mesto ali pa sta poškodbi zelo skupaj. Tkanino iz steklenih vlaken prepojimo z dvokomponentno smolo, ter navijemo na "paker". Le - tega potisnemo v cev do poškodovanega mesta. Ko v paker spustimo stisnjen zrak, se ta napihne, ter s tem stisne prepojeno tkanino ob poškodovano cev. Počakamo, da se smola strdi, potem pa spustimo zrak iz pakerja. Na poškodovani cevi nastane tanka, obstojna obloga, ki opravlja osnovno funkcijo cevi.

Točkovna sanacija kanalizacije brez prekopa

Točkovna sanacija kanalizacije brez prekopa

Obnova revizijskih jaškov

Jaške obdelamo s posebnimi vodotesnimi cementi, priznanega svetovnega proizvajalca.

Za čiščenje ali popravilo cevi mora biti omogočen dostop preko jaška do cevi. Zato je pomembno, da so jaški in pokrovi redno vzdrževani.
Obnova revizijskih jaškov zajema:
 • zidarska obdelava jaškov z vodotesnimi premazi,
 • izdelava PVC muld,
 • obdelava cevnih priključkov na jašek,
 • menjava obstoječih pokrovov z oljetesnimi INOX pokrovi.

Rezkanje tujkov v cevi - IMS robot


S posebno napravo, IMS robot, izrežemo in odstranjujemo tujke v cevi (korenine, betonske grbe, dele poškodovane cevi, priščipnjena tesnila, zataknjene palice,...).
S tem odstranimo oviranje pretočnosti in nadaljnje poškodbe cevi.